Chuyên nhập khẩu hàng từ Nhật Bản, Thảo Nguyên rất tâm đắc văn hóa doanh nghiệp Nhật, thể hiện qua tuyên ngôn về các giá trị cốt lõi sau:

  1. Khách hàng là trọng tâm

Vì “doanh nghiệp chỉ thành công khi khách hàng thành công”, chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng làm tôn chỉ của mọi hành động. “Vượt trên kỳ vọng”, đó là điều chúng tôi mong muốn khách hàng của Thảo Nguyên được trải nghiệm, thể hiện ở các giá trị chúng tôi mang lại cho khách hàng không chỉ trước, trong mà còn đặc biệt là sau bán.

  1. Đối tác tin cậy

Tại Thảo Nguyên mục tiêu của chúng tôi là đạt được sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh thông qua sản phẩm chất lượng – “Chất lượng chuẩn Nhật”, dịch vụ hoàn hảo chuyên nghiệp từ tư vấn, bán hàng, bảo hành, bảo trì,…– “Dịch vụ tận Tâm”.

  1. Cam kết hành động

Tại Thảo Nguyên, cam kết không chỉ dừng ở suy nghĩ mà còn ở hành động nhằm đem lại kết quả vượt trội so với cam kết về chất lượng và thời gian. Chúng tôi luôn hành động có kỷ luật, tuân thủ và chính trực.

  1. Hợp tác vì mục tiêu chung

Tại Thảo Nguyên, bạn không thể thành công nếu chỉ làm việc một mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, đề nghị hỗ trợ khi cần, làm việc cùng nhau, phát huy sức mạnh tập thể và luôn gắn kết vì mục tiêu chung, mang lại giá trị cao nhất cho công ty và cho khách hàng

  1. Làm việc hiệu quả

Văn hóa làm việc ở Thảo Nguyên được xây dựng theo định hướng các quy tắc chuẩn Nhật (ví dụ: 5S,…).  Tại Thảo Nguyên, chúng tôi luôn phát huy tinh thần làm chủ công việc, ý thức trách nhiệm, nỗ lực hoàn thiện và đặt mục tiêu cao cho bản thân.